Rovviltportalen

Informasjon om rovdyrene gaupe, jerv, bjørn og ulv - og kongeørn. 

Les om politiske mål, finn informasjon om skader og hvordan søke erstatning ved tap av husdyr og tamrein til rovvilt, om jakt og fellingstillatelser og om de regionale rovviltnemndene.

Tema

Kategori